Kisalföld Vágta - versenyszabályzat

Nemzeti Vágta

/Kisalföld Vágta/

VERSENYSZABÁLYZAT

 

 

 

E versenyszabályzat a Rodeo Sport Egyesület által 2012.július. 20-21-22-án a Győr-Gyirmóti Rodeo Ranch szabadidőparkban rendezett síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Kisalföld Vágta versenykiírásában foglaltakat.

Start

 1. A lovak bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben a starthelyhez vonulnak, ahol a starter további utasításáig a kisorsolt startszám szerinti sorrendben köröznek.
 2. A starter „starthoz' felszólítására a lovak a segédstarter irányításával a startvonaltól kb. 5 méterre egyvonalban felsorakoznak - a belső korláttól a kisorsolt startszám szerint növekvő sorrendben. Ezután a résztvevők - immár a lóápolók segítsége nélkül - lépésben a startvonal felé közelednek.
 3. A „starthoz' felszólítást követően a starter zászlaját jól látható módon a feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött.
 4. Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz, a starter „start' felkiáltással egy időben a startgumit elengedi, és kezdetét veszi a verseny.
 5. Ha a starter megítélése szerint a startot lényeges körülmény nem zavarta meg, néhány pillanat múlva lecsapja a zászlót, ezzel jelezve, hogy a start érvényes.
 6. Ha egy ló a „start' vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell tekinteni.
 7. Ha egy ló a „starthoz' felszólítás után eltelt 3 percen belül nem foglalja el helyét az előírt rend szerint, vagy beálláskor túlzottan ideges magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét, úgy a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.
 8. Ha egy ló a „start' vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot, elszáguld, lovasát ledobja, úgy a Versenybíróság az illető lovat a további versenyzéstől eltiltja, és miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el.
 9. Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek a starthelyhez, ahol a starter további utasításáig lépésben köröznek.
 10. A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Verseny

 1. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
 2. Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:

·      az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése,

·      ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést ezáltal megakadályozza.

 1. Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás és a versenyben elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a mögötte érkezők elhaladását.
 2. A verseny során a lovakat csak „kézzel' lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú a versenyben nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:

·      a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata,

·      a ló szárral való ütlegelése.

 1. Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos bemondással. A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani:

·      a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a futófelületről való eltávolítására,

·      a menetiránynak szemben haladó résztvevő,

·      a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket.

 1. A leállított versenyt a Versenybíróság a Versenyigazgatóval egyeztetve a versenynap folyamán megismételteti. A megismételt futamban a leállítást okozó lovas nem vehet részt, tehát azon lovasok, akik önhibájukból esnek le futam közben és ezért a versenyt leintik, az újraindított futamban nem állhatnak starthoz.

 

Befutás, eredmény

1.  A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart.
A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja:

·      a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja,

·      a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátrahelyezésével új befutási sorrendet állapít meg.

Az így kialakult befutási sorrend a futam „hivatalos eredménye'.

 

Óvás

 1. Érvényes óvást a Versenybíróság elnökénél a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000,- Ft óvadékkal együtt írásban kell megerősítenie és a Versenyirodán leadnia a futam után 10 percen belül. Az érvényes óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el.
 2. Óvást a verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy csapatvezető úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a Versenyszabályzatba ütköző módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel szemben.
 3. Nem jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény, amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le.
 4. Elutasított óvás esetén a Fegyelmi Bizottság az óvadékot visszatartja.
 5. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Általános rendelkezések

A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után, és a további versenyektől eltiltható.

 

 

 

Csatolás(ok):

  data/files/kisalfoldvagta/3._versenykiiras_kegeszitendo.pdf
  data/files/kisalfoldvagta/4._versenyszabalyzat.pdf

  Nyomtatás Vissza
  Küldje tovább!