Nevezési feltételek

Polgári esküvő feltételei

 

Házasság akkor jöhet létre, ha a jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében, személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek, és az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi.

Feltételek:

Nagykorúság elérése és a házasulandó felek jogi értelemben vett cselekvőképessége.

16 és 18 éves kor közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges.

16 éves kor alatt senki nem házasodhat.

A házasulandók az ország bármely részén megesküdhetnek, ahol előzőleg bejelentkeztek, nincs lakóhelyileg illetékes önkormányzathoz kötve. Egyedüli megkötés, hogy ott kell esküdniük, ahol előzőleg bejelentkeztek.

A házasulandók a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél. A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni.

Nem lehet házasodni továbbá: egyenes ági rokonnal, testvérekkel, testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival, a volt házastárs egyenes ági rokonával, örökbefogadó az örökbefogadottjával.

A házasságkötés akadályai

A házasulandóknak a házasságkötés előtt nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt, hogy, nincs törvényes akadálya a házasságuknak.

Akadályok:
- fennálló házasság
- közeli rokonság
- cselekvőképességet kizáró gondnokság
- cselekvőképtelen állapot
- házasságkötési korhatár el nem érése

Okmányok

 

Amennyiben mindkét fél egyedülálló, illetve magyar állampolgár:

személyi igazolvány vagy érvényes útlevél vagy 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély

születési anyakönyvi kivonat

lakóhelyük szerinti illetékes önkormányzat által kiállított, családi állapotunkra vonatkozó igazolás

Amennyiben az egyik fél elvált:

jogerős válást kimondó igazolás vagy

záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Özvegyek esetében:

az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata vagy

záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Amennyiben a házasulandók magyar állampolgárok, de az állandó lakcímük külföldön van:

személyi igazolvány helyett érvényes magyar útlevél szükséges

Amennyiben az egyik házastárs külföldi állampolgár:

érvényes útlevél vagy letelepedési engedély

a születési anyakönyvi kivonat hitelesített magyar fordítása vagy olyan igazolás, amely bizonyítja, hogy az illető hazája hatályos törvényei szerint megházasodhat

 

Tanúk

 

A magyar családjogi törvény szerint bárki lehet, aki nagykorú, cselekvőképes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik.

Ha külföldi állampolgárságú a tanú, szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács.
A tanúk szerepe:

-      tanúsítaniuk kell a házasságkötési szertartáson elhangzottakat, vagyis a házasság létrejöttét,

- a tanúk aláírásukkal igazolják, hogy szabályosan folyt le az esküvői szertartás, és nem tudnak olyan törvényes akadályról, amely miatt a házasság nem jöhet létre.

  Nyomtatás Vissza
  Küldje tovább!