Rodeo Sport Egyesület

 

RODEO  SPORT  EGYESÜLET

 

9019 Győr Gerle u. 01669/20.

 

   

 

A sportegyesület céljai:

 

Az Egyesület célja a sport társadalmi fontosságának képviselete. Ezen belül kiemelt célja a

lovas sport társadalmi elismerésének növelése a gyerek- és ifjúsági korosztály minél

szélesebb rétegének bevonásával. További célja:

- a hátrányos anyagi helyzetű gyerekek megismertetetése a lovas sporttal

- a rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása,

- biztosítsa az Egyesület sportolóinak képzését és felkészítését

- az egészséges életmód népszerűsítése

- a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése

- a fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos voltával

- tehetséggondozás

- utánpótlás nevelés

- hazai és nemzetközi sportrendezvények megrendezése, valamint azokon való részvétel

- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése belföldi és külföldi szervezetekkel

- az sportolóinknak jövőkép kialakítása

- lovas  sportág széleskörű megismertetése, az amatőr sportolás népszerűsítése

- rodeo sportág széleskörű megismertetése, az amatőr sportolás népszerűsítése

- mozgássérült, fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációs lovagoltatása

- a tagság érdekeinek képviselete

 

 

 

 

A sportegyesület feladatai:

 

  • Az amatőr és versenyszerű sportoláshoz, fellépésekhez szükséges eszközök beszerzése,karbantartása, tárolása és pótlása.
  • Rendszeres edzések, táborok szervezésével a tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetővé tétele.
  • A tagok számára képzési, edzési lehetőségek biztosítása az amatőr és a versenyszerű sportolás szakágában.
  • Kulturális és szakmai örökségünk átadása.
  • Tartós kapcsolat keresése, kiépítése külföldi szervezetekkel, egymás szűkebb és tágabb környezetének, kultúrájának megismerésére és megismertetésére.
  • Rehabilitációs foglalkozások rendszeres tartása
  • A lovas és rodeó sportág  népszerűsítése fesztiválokon és rendezvényeken.

 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenysége:

 

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht.) 26. §. c. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás

 

Adószám: 18984695-1-08

 

 

  Nyomtatás Vissza
  Küldje tovább!

Galéria


Kapcsolódó cikkek:

Nem találtam kapcsolódó cikket!